Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 6

Angels

6-piece High Gloss Lip Gloss Set With Diamonds

6-piece High Gloss Lip Gloss Set With Diamonds

Giá thông thường $12.00
Giá thông thường Giá ưu đãi $12.00
Giảm giá Đã bán hết
Color

Product information:
Shelf life: 3 years
Color: A
Ingredients: minerals
Pattern: plain

Packing list:
Lip gloss X1SETXem toàn bộ chi tiết