Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 6

Angels

Fashion Long Zipper Women Wallets Bright Leather Black and White Wallet Wallet Prismatic Bag Flower Corner Clutch Bag Purse

Fashion Long Zipper Women Wallets Bright Leather Black and White Wallet Wallet Prismatic Bag Flower Corner Clutch Bag Purse

Giá thông thường $11.00
Giá thông thường Giá ưu đãi $11.00
Giảm giá Đã bán hết
style

Product information:

Material: PU leather
Wallet fold: more fold
Opening method: zipper
Bag shape: horizontal square type
Style: Korean
Pattern: Lychee pattern
Hardness: Medium to soft

Packing list:

Ladies wallet x1


Xem toàn bộ chi tiết