Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 6

Angels

Dumpling plush toy

Dumpling plush toy

Giá thông thường $22.00
Giá thông thường Giá ưu đãi $22.00
Giảm giá Đã bán hết
Color

Category: Plush doll
Packing: net bag
Filling material: PP cotton
Plush category: short plush

Size: width 41CM height 34CM (including ears) thickness 17CM

Xem toàn bộ chi tiết