Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 7

Angels

Dinosaur Plush Toys Cartoon Dinosaur Stuffed Animal Dolls Soft Down Cotton Dino Pillow

Dinosaur Plush Toys Cartoon Dinosaur Stuffed Animal Dolls Soft Down Cotton Dino Pillow

Giá thông thường $15.00
Giá thông thường Giá ưu đãi $15.00
Giảm giá Đã bán hết
Color
Size

Product information:
Category: Plush doll
Modeling category: animal
Whether the modeling is cartoon or animation: Yes
Animal classification: dinosaurs
Packing method: net bag
Filling material; PP cotton
Plush classification: elastic soft
Whether it is multifunctional: No
Item No.: Soft green dinosaur doll series
Cartoon, anime genre: Dinosaur
Color: pink, cyan, sky blue
Height: 23cm, 35cm, 50Cm
Applicable age: Juvenile (7-14 years old)Xem toàn bộ chi tiết